Voda na Zemi

Voda na Zemi

Voda je chemická látka, ktorá je nevyhnutná pre všetky známe formy života. Je zložená z chemických prvkov vodíka a kyslíka a existujúca v plynných, kvapalných a pevných skupenstvách. Je to jedna z najpočetnejších a najdôležitejších zlúčenín. Voda je tekutina bez chuti a bez zápachu. V malom množstve sa zdá, že voda je bezfarebná, ale voda skutočne má vnútornú modrú farbu spôsobenú miernym pohlcovaním svetla pri červených vlnových dĺžkach. Pri izbovej teplote má dôležitú schopnosť rozpúšťať mnoho ďalších látok. V skutočnosti je všestrannosť vody ako rozpúšťadla nevyhnutná pre živé organizmy. Predpokladá sa, že život vznikol vo vodných roztokoch svetových oceánov a živé organizmy od vodných roztokov závisia  (krv, tráviace šťavy...).

Hoci molekuly vody majú jednoduchú štruktúru (H2O), fyzikálne a chemické vlastnosti zlúčeniny sú mimoriadne komplikované a nie sú typické pre väčšinu látok nachádzajúcich sa na Zemi. Napríklad, aj keď je pohľad na kocky ľadu, ktoré plávajú v pohári ľadovej vody bežný a vôbec sa na tom nepozastavíme, takéto správanie je pre chemické entity nezvyčajné. Pre takmer všetky ostatné zlúčeniny je tuhý stav hustejší ako kvapalný stav, takže pevná látka by klesla na dno kvapaliny. Skutočnosť, že ľad pláva na vode, je mimoriadne dôležitý v prírodnom svete. Ľad, ktorý sa tvorí na rybníkoch a jazerách v chladných oblastiach sveta, pôsobí ako izolačná bariéra, ktorá chráni vodný život pod ním. Ak by bol ľad hustejší ako kvapalná voda, vytvorený ľad by v rybníku kleslol a zamŕzala by opäť voda napovrchu. Takto by rybník nakoniec celý zamrol a zabil by všetky živočíchy v ňom. 

Voda sa na povrchu Zeme za bežných podmienok vyskytuje ako kvapalina, čo ju robí neoceniteľnou aj pre dopravu, pre rekreáciu a ako životné prostredie pre nespočetné množstvo rastlín a zvierat. Skutočnosť, že voda sa ľahko mení na paru (plyn), umožňuje jej prepravovanie cez atmosféru z oceánov do vnútrozemských oblastí, kde kondenzuje a ako dážď živí rastlinný a živočíšny život aj mimo oceánov, jazier a morí. Voda sa na povrchu Zeme nachádza hlavne v jej oceánoch (97,25%) a polárnych ľadových čiapočkách a ľadovcoch (2,05%), v sladkovodných jazerách, riekach a podzemných vodách. Keďže počet obyvateľov Zeme rastie a dopyt po sladkej vode stúpa, čistenie a recyklácia vody sa stáva čoraz dôležitejšou. Je zaujímavé, že požiadavky na čistotu vody na priemyselné použitie často presahujú požiadavky na ľudskú spotrebu. Napríklad voda používaná v kotloch s vysokým tlakom musí byť aspoň 99,999998 percent čistá. Pretože morská voda obsahuje veľké množstvá rozpustených solí, musí byť odsolená pre väčšinu použití vrátane ľudskej spotreby.

All comments

    Leave a Reply